Hı(ng)lamaz

1. Gördüğü, bildiği, duyduğu veya yapabileceği herhangi bir iş ve konu hakkında aksini söyleyen.