Hinduizm, Yemek Ve Hindistan

Ülkelerin yemek kültürlerini belirleyen en yegâne temellerden biri insanlarının inanış biçimidir. Daha ziyade baskın olan dinin etkileridir. Dinin hayatın ayrılmaz bir parçası ve dokunulmayan bir çizgisi olduğunu düşünürsek,  bunun beşeri ve sosyal hayatı etkilememiş olmasını bekleyemeyiz.