Hidroelektrik Sektöründe Çevresel Akış Uygulamaları

Slide 1

WWF-Türkiye ve Statkraft ortaklığında yürütülmekte olan ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru’ projesi kapsamında, 21 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da ‘Türkiye’de Hidroelektrik Sektöründe Çevresel Akış Uygulamalarının Geliştirilmesi’ başlıklı bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın konuyla ilgili birimleri, hidroenerji sektöründe yatırım yapan veya bu sektörde faaliyet gösteren özel sektör firmalar, enerji ve çevre danışmanlığı yapan firmalar, doğa koruma konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, karbon kredisi veren kurumlar, su ve su altyapıları konusunda araştırma ve çalışma yürüten enstitü ve üniversite bölümlerinden olmak üzere yaklaşık 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkemizde hidroelektrik sektöründeki farklı paydaşları bir araya getirerek önemli bir tartışma zemin hazırlayan toplantıda, çevresel akış uygulamaları konusunda kapsamlı bilgiler verildi. Hidroelektrik üretiminin, nehir ekosistemlerinin sağlığı ve hizmetlerinin sürekliliği üzerindeki etkilerini azaltmada önemli araçlardan biri olan çevresel akış uygulamalarının, Türkiye’de uygulanması, izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar tartışıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen panelde ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Statkraft Güneydoğu Avrupa, Doğa Koruma Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni temsilen panelistler, ülkemizdeki hidroelektrik gelişim sürecinde kurumsal rollerini ve çevresel akış konularındaki görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştılar.