Herkesin Kazdağları’na Borcu Var

Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu ve Çevre Komisyonu, Kazdağları’nda yürütülen altın arama çalışmalarına tepki gösterdi. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Anayasanın 56. maddesinde belirtildiği gibi, ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir’ denir. ‘Kazdağları’ndan su içen, hava soluyan, beslenen herkesin bu dağlara borcu vardır.

Çok ağır bedeller ödeyerek yurt edindiğimiz bu ülkede; öncelikle bir vatandaş olarak, sonra içinde bulunduğumuz oluşumun üstlendiği misyon olarak, hem kendi üyelerimize karşı duyduğumuz sorumluluk hem de sağlığı ilgilendiren konularda toplum yararına faaliyet göstermek hedefimiz doğrultusunda bu açıklamayı yapmaya kendimizi zorunlu hissetmekte ve inanmaktayız’ denildi.