Her Şeye Rağmen Umut Var!

TEMA Vakfı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğinde yayınlanan ‘Dünyanın Durumu 2012: Sürdürülebilir Refaha Doğru’, yaşadığımız yüzyılda kendi türümüzün sonunu hazırlamakta olduğumuza dair ‘felaket tellallığı’ yapmıyor, aksine gelecekte adil ve sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğuna dair kanıt ve yöntemler sunarak her şeye rağmen umudun var olduğuna işaret ediyor.

Worldwatch Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan Dünyanın Durumu 2012’yi önceki kitaplardan ayıran en önemli fark, geçmiş yıllardaki gibi olaya ya da duruma değil çözüme mercek tutması. Çözüm odaklı bu yaklaşım ile bizleri sürdürülebilir yaşama daha da yakınlaştırıyor.

Gelecek yüzyıllarda dünya genelinde sürdürülebilecek ortak refaha yönelik ilgiyi ve yeni fikirleri geliştirmek üzere oluşturulabilecek geniş kapsamlı projelere merkez noktası oluşturmayı hedefleyen Dünyanın Durumu 2012, ‘Yeşil Ekonominin Herkesin İşine Yaramasını Sağlamak’, ‘Fazla Gelişmiş Ülkelerde Küçülmenin Yolu’, ‘9 Milyardan Önce Durmaya Yönelik Dokuz Nüfus Stratejisi’, ‘İklim Sıkıntısı Yaşayan Bir Dünyada Gıda Güvencesi ve Eşitliği’, ‘Biyolojik Çeşitlilik: Altıncı Toplu Tükenişle Mücadele’ gibi başlıklarda özetlenen toplam 17 bölümde, sürdürülebilir refaha giden yolları anlatıyor. ‘Dünyanın Durumu 2012: Sürdürülebilir Refaha Doğru’, bakış açısını zenginleştirmek isteyen ve umudu arayan okuyucular için kitapçılarda…

TEMA Vakfı tarafından 1993 yılından bu yana Türkçeye kazandırılan rapor niteliğindeki kitap, 2009 yılı itibariyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliği ile okuyucuyla buluşuyor.