Hava Yelli Olmak

Avare olmak, sorumsuz davranmak.