Hasankeyfliler Birliği Kuruldu

İlçemizin kanaat liderleri, belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, istişareler sonucunda 15 kişilik temsilci kurulu seçilerek, inisiyatifimize ‘Hasankeyfliler Birliği’ adı verilmiştir.

Kurulan birliğin amacı öncelikle Hasankeyf halkının sorunlarını çözerek yaşam standartlarını iyileştirmektir. Yarım asırlık süreçten bu yana baraj tehdidi altındaki ilçemizde altyapı, barınma, işsizlik, eğitim, sağlık gibi çok önemli sorunlarla boğuşmakta, büyük bir zenginlik olan kültürel mirasımızın yok olma tehlikesi gerçeğinden yola çıkarak önümüzdeki süreçte mevcut sorunların ortadan kaldırılması için yasal çerçeveler içerisinde çalışmalar yürüteceğiz.

Önceliğimiz mevcut projenin tekrar gözden geçirilip Hasankeyf tarihini, kültürünü
ve doğasını tehdit etmeyecek bir proje aramaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur;
HASANKEYFLİLER BİRLİĞİ