Güvercin…

Utangaç haliyle, masanın karşına geçip oturdu. Bu haliyle aslında benim gözümde, gelip gönül penceremin pervazına konan ürkek bir güvercini andırıyordu. Her an uçup gidecek diye yüreğime korku eken bir güvercini…