Güneş’i Keşfediyoruz

“Dünya genelinde yıllardan beri uygulanan güneş enerjisinden elektrik üretimini, Türkiye olarak yeni yeni keşfediyoruz. Yatırımcılar düğmeye bastıkça ve yönetmelikler yatırımcıyı destekledikçe, güneşten yararlanmanın ayrıcalığını enerji giderlerimizde hissedeceğiz.”

Düzce Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından Kasım ayında gerçekleştirilen ‘Güneş Enerjisi ve Geleceğimiz’ temalı konferansa katılan IBC SOLAR Türkiye Genel Müdürü Hayri Bali, “Türkiye’nin güneş potansiyelini herkes biliyor ve tekrar etmek anlamsız gelebilir. Fakat yatırımcıyı yakın gelecekteki faydaları konusunda ikna etmek zorundayız. Elde edeceğimiz verimin, enerji açığımızı kapatmak için büyük bir katkı sağlayacağını anlatmaya çabalıyoruz. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, “Lisansa tabi olmayan ve 1 megavata çıkaracağımız bir rüzgâr ve güneş enerjisi tasarlıyoruz. Ümit ediyorum ki bunlar Ocak ayında TBMM Genel Kurulu’na sunulur ve sonucunu hep beraber piyasada almış oluruz” açıklamasının ardından birçok projenin hız kazanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konya’da kurdukları Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumu ve güneşten enerji üretimi hakkında bir sunum yapan IBC SOLAR Türkiye Proje Müdürü Sadık Verdioğlu’na yöneltilen soruların en dikkat çekici olanı yine güneş enerjisi ile nükleer enerjinin kıyaslanmasına yönelikti. Öğrencilerin “Türkiye’ye kurulacak nükleer tesisler yerine neden güneş enerjisi santralleri kurulmuyor” sorusuna karşılık Verdioğlu: “Öncelikle ayırt edilmesi gereken konu, güneş enerji santralleri iklim koşullarına bağlı alternatif enerji kaynakları iken nükleer santraller sürekli enerji üretme kabiliyetine sahip baz yük santraller sınıfında yer almaktadır. Güneş enerjisi santralleri destekleyici bir enerji kaynağıdır. Ülke olarak, cari açığımızın en büyük kalemini oluşturan birincil enerji kaynağı ithalatını minimum seviyeye getirebilmek adına elbette güneş enerjisinden faydalanmamız gerekmektedir. Güneş enerjisi santralleri kurulumu ile maksimum enerji üretimi bu yoldan sağlanmalıdır” şeklinde az bilenen bazı gerçeklerin altını çizen bir yanıt verdi.

Bilkent Üniversitesi IEEE Kulübü’nün Aralık ayında düzenlediği ‘Enerji Günleri’ne de davet edilen IBC SOLAR Türkiye Genel Müdürü Hayri Bali ve Proje Müdürü Sadık Verdioğlu, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Enerji Federasyonu Genel Başkanı Osman Özbay ile Genel Başkan Yardımcısı Bilhan Başeymez’in de katılım gösterdiği ‘Enerji Günleri’ özel firmaların katılımları ile iki gün sürdü. Güneş enerjisinin, kilit derecede önemli taşıdığının altını çizen öğrenciler, yönelttikleri sorularda özellikle güneş enerjisi alanında açılacak istihdama yönelik bilgi istediler. Öğrenciler güneş enerjisi konusunda hizmet verebilmek için çok özel bilgilere ulaşmak ve bu konuda ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiğine dair Hayri Bali’den birebir bilgi aldılar.

Ayrıca IBC SOLAR Türkiye benimsediği hedef gereği; yatırımcılarla buluşup çeşitli yatırım projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken öte yandan, güneş enerjisi ile ilgilenen her öğrenciye ulaşıp bu konuda sınırsız bir kaynağımız olduğunu, yaratılacak istihdamın yadsınmaması gerektiğini anlatmaya devam ediyor. Bu sebeple Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığı protokol çerçevesinde, belirli dönemlerde IBC SOLAR Türkiye bünyesinde ağırlayacağı öğrencilere staj imkânı sunarak, güneş enerjisi sistemleri üzerine eğitim verip, istihdam yaratacak.

Yakın zamanda yapılan, tuz gölü kadar bir alanın güneş panelleriyle kaplanması halinde Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin güneş enerjisi ile elde edebileceğinin açıklamasını hatırlatan öğrenciler, Hayri Bali’ye görüşlerini sordular. Hayri Bali “Güneş enerjisinin kıymeti; üretildiği yerde tüketilmesine imkân sağlaması, iletim kaybı olmaksızın, dağıtım için ek maliyetler gerektirmeden optimum bir verimlilik sunabilmesinden kaynaklanıyor. Var olan büyük sanayi kuruluşlarımızın, AVM’lerin otoparkları gibi büyük alanlar kaplayan ve yüksek enerji miktarları tüketen kuruluşların çatılarına odaklanmalıyız” şeklinde soru işaretleri ihtiva eden hususlara yönelik görüşlerini paylaştı.