Güneş Enerjisine Talep Yüksek. Karar, Ret

greenpeace sirtcantam

Hükümet’in toplamda 600 MW ile sınırlandırdığı güneş enerjisine, 500 yatırımcıdan toplam 8,9 GW’ı bulan 500 farklı müracaat geldi. Hükümet’in 2023’e kadar kurulu güneş enerji santral hedefi sadece 3 GW.

5 günde 500 müracaat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 500 KW üzeri kapasiteli proje müracaatlarını davet ederek, 10 Haziran’da Türkiye’nin güneş enerjisi programını başlattı. 14 Haziran’da son bulan güneş enerji ihalesine beş günde içinde İspanyol, İtalyan, İngiliz ve Alman şirketlerinin yanı sıra, Türkiye’den Fiba-Enerjisa, Zorlu, Aksa, Çalık, Bereket ve Boydak tarafından toplam 500 müracaat gerçekleşti. Hükümet’in 600 MW ile sınırlandırdığı güneş enerjisine, 500 yatırımcıdan toplam 8,9 GW’ı bulan 500 farklı müracaat geldi.

Yatırımcı şikâyetçi

Güneş enerjisine belirlenen limitten birçok yatırımcı şikâyet ediyor. Oysa kömür ve doğal gaz kapasitesi için böyle bir limit yok. Hükümet, 2023’e kadar kurulmuş 3 GW güneş enerjisi hedeflediğini açıkladı, ancak Türkiye’nin güneş potansiyelini göz önünde bulundurulduğunda bu hedef oldukça düşük. Aynı zamanda 2023’e kadar 3 GW güneş enerjisi hedefi, Hükümet’in büyümekte olan yerli kaynaklardan yurt içi elektrik talebini artırmayı amaçlayan genel politikası ile çelişiyor.

Hükümet’in fırsatı görmesi gerekiyor

Güneş enerjisi Türkiye için büyük bir fırsat. Enerji geleceğini düşünen bir hükümetin bu fırsatı göz adı etmek gibi bir lüksü yok. Hükümet destek yerine, zorlaştırıcı düzenlemeler uyguluyor. Buna rağmen, yatırımcılar güneş enerjisini hayata geçirmek istiyor. Güneş enerjisinin getireceği fırsatlar, iş potansiyeli, enerji bağımsızlığı ve teknoloji gelişimi Türkiye’nin enerjide güçlü bir aktör olmasının tek yolu. Bu yolu seçmek yerine sınırlı ve kirli kömür yatırımları ya da nükleer gibi tehlikeli ve pahalı enerjilere yönelmek kısa vadeli ve sürdürülemez bir enerji yol haritası. Artık dünyanın benimsediği enerji trendlerini görerek vakit kaybetmeden Türkiye’den yatırımcıların da desteklediği bu stratejiye yönelmek gerekiyor.

Greenpeace