Gümüşlük Akademisi Vakfı Permakültür Tasarım Kursu

Gümüşlük Akademisi Vakfı 3 – 11 Mayıs tarihlerinde Emet Değirmenci eğitmenliğinde ‘Kurak alan stratejileri’ konseptiyle Permakültür Tasarım Kursu düzenliyor.

Gümüşlük Akademisi Vakfı 3 – 11 Mayıs tarihlerinde Emet Değirmenci eğitmenliğinde ‘Kurak alan stratejileri’ konseptiyle Permakültür Tasarım Kursu (PDC) düzenliyor.

Küresel iklim değişiminin etkileri (kuraklık, sel felaketleri, yoksulluk olarak vb olarak) gittikçe artarken yalnızca ekolojik krizin derinleşmesi değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik krizin de arttığına tanık oluyoruz. Permakültür (ekolojik yaşam tasarımı) sertifika kursunda yaşadığımız ekosistemi onarmayı, onun parçası olmayı, yerel (merkezi olmayan), insani boyutta teknolojilerle yaşamımızı kontrol edip toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Ele alınacak konuların üst başlıkları:

– Permakültür etik ve ilkeleri

– Ekosistem ve örüntüden tasarıma: Araziyi okumak ve haritalamak (mıntıkalar ve sektörler)

Atık yönetimi: Kompost teknikleri, EM1 (Effective Microorganism) ve Bokaşi kompostu ve diğer kompost yöntemleri

Yağmur suyu hasadı: Su hendekleri, baraj ve göletler

– Su arıtma ve yeniden kullanım yöntemleri (gri ve siyah su)

– Toprak kavrayışı, toprağı zenginleştirme yöntemleri ve erozyon kontrolü

– Bitkiler ve entegre biçimde zararlılarla geçinme

– Polinatörler ve arılar

– İklim değişiminde ayakta kalma ve afet durumu için tasarım

– Çoklu kültür ve gıda ormanı

– Tohumlar ve tohum koruma

– Ekoyapılar, desantralize teknolojiler ve enerji

– Eko topluluklar ve ekonomi

– Kentte permakültür

– Bahçe tipleri, kurak alan stratejileri

– Karbon negatif çiftçilik ve biyokömür

– Hayvanların ekosisteme entegrasyonu ve bütünsel arazi yönetimi

– Su tarımı (akuaponik ve ve aquakültür)

– Örtü ve katlı malçlama

Atölyeler:

– EM1 ve Bokashi kompost yapımı

– Su hendekleri ve yağmur suyu hasadı

– Hugelkültür (Su gereksinimini mimuma indirgeyen bahçe. Tarım sistemlerden biri) uygulaması

– Atıklardan katlı kompostlamayla döngü modeli bostan oluşturma

– Kardeş bitkiler ile tepe (Kızılderili çadırı) mandala bahçe oluşturma

Akşamları ‘Ekoyaşam Becerileri’ adlı atölyelerde bildiğimiz becerilerin paylaşımı. Müzik, sanat, meditasyon teknikleri, enerji çalışmaları, basit alet yapımı vb.

www.gumuslukakademisi.org