Greenpeace, 100 Eylemcisi İle İtalya’nın Dört Büyük Termik Santralini Bloke Etti

Dünyanın en güçlü ülkelerinin liderleri İtalya’da bir araya gelirken 100’den fazla Greenpeace eylemcisi ülkenin dört kömürlü termik santralini bloke etti. Eylemciler, G8 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına iklim değişikliği konusunda liderlik yapmaları çağrısında bulundu.

Eylemciler sabah saatlerinde ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan Brindisi, Porto Tolle, Marghera ve Savona termik santrallerine girdi ve bacalara tırmandılar. 6 Türk eylemcinin bulunduğu Porto Tolle, İtalya’nın en yüksek ikinci bacasına sahip.

Greenpeace’ten G8 liderlerine acil çağrı

Kısa bir süre önce L’Aquila’da yaşanan deprem, doğal felaketlerin gücü ve verebileceği hasarı gösteren önemli bir örnek olarak hala hafızalarımızda. Bu deprem önlenemedi ama iklim değişikliğini önlemek mümkün. Bu nedenle altı Türk Greenpeace eylemcisi İtalya’da G8’e katılacak dünya liderlerine bir mesaj verdi: Bu duruma müdahale edin ve 2009 Aralık ayında Kopenhag’da yapılacak BM İklim Toplantısı’nda dünyaya kurtaracak bir anlaşmaya varılması için çaba gösterin!
 

Kopenhag Toplantısı iklimin kurtarılması için son fırsat

İklim değişikliği insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en büyük felaket. Bu felaketi önlemek ancak kalıcı bir çözümün üretilmesi ile mümkün. Bu çözümün önündeki en büyük engel ise gelişmiş ülkelerin bu konuda yeterince istekli davranmaması.

Aralık ayında Kopenhag’ ta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi dünyanın kaderini belirlemek için son fırsat. Bu beş ay içinde, G8 ülkelerinin liderlerinin alacağı kararlar, dünyayı iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtarabilir.

İtaya’daki eylemlerin ardından konuşan Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi , bu fırsatı değerlendirmek için Kopenhag’da gelişmiş ülkelerin liderliğine ihtiyaç olduğunu söyledi: “İklim değişikliğinin hızı bilimsel araştırma sonuçlarının bile çok ötesine geçti. Bu felaketi durdurabilmek için gelişmiş ülkelerin karbon salımlarını önümüzdeki on yıl içinde, 1990 seviyesine göre %40 oranında azaltmalı. 2050 yılına gelindiğinde ise bu oran sıfır seviyesine inmiş olmalı.”

Bu önlemlerin bile yeterli olmayacağını belirten Dr. Uygar Özesmi, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini belirtti: “Gelişmekte olan ülkelerin karbonsuz ekonomiye geçişleri ve tropikal ormanların korunması için yıllık 140 milyar dolarlık bir fonun gelişmiş ülkeler tarafından sağlanması gerekiyor. Her yıl savunma harcamalarına bu miktarın on katı para harcanıyor. Dünyadaki vahşi tüketim karşısında esas savunulması gereken yerkürenin kendisi. Bu nedenle dünya liderleri bu konuda sorumluluk almalı ve iklimi kurtarmak için gerekli fonları oluşturmalı” dedi.

Başbakan Erdoğan, Kopenhag’a gitmeli!

Porto Tolle’de eyleme katılan Greenpeace Akdeniz Gönüllüsü Özay Özer ise, eyleme katılma nedeninin Türkiye’nin yanlış enerji politikalarına dikkat çekmek olduğunu söyledi: “Türkiye’nin karbon salımı 1990 seviyesine göre %119 oranında artış gösterdi. Buna rağmen hala 47 tane kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Eğer enerji politikaları bu şekilde devam ederse 2020 yılında Avrupa’nın en çok kirleten ülkesi biz olacağız. Türkiye’nin iklim değişikliği için sorun yaratan bir ülke değil çözümün bir parçası olmasını istiyorum. Bu nedenle, Aralık ayında Kopenhag’da yapılacak iklim zirvesinde Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan temsil etmeli ve iklimi kurtaracak bir anlaşmanın oluşturulması için sorumluluk paylaşarak liderlik örneği göstermelidir”.

Çözümün bir parçası olmak için Türkiye’nin yapması gerekenler

Türkiye, geçmişten bu yana sürdürdüğü erteleme politikalarını bir kenara bırakmalı, kalkınma hakkını koruyarak ve var olan kapasitesini kullanarak sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunun ilk adımı da salım azaltımı için kendine bir hedef belirlemek olacaktır.

Bunun yanı sıra Kopenhag’da oluşturulacak anlaşmada, Türkiye Ek-1 ülkesi olmaya devam etmelidir. Bu gruptaki ülkelerin 2020 yılına kadar hedefi %40’lık salım azaltımı sağlamaktır. Türkiye de bu hedeften hakça ve sürdürülebilir bir çerçevede kendi payına düşen salım azaltımını gerçekleştirmeli ve bunun için öncelikle ve acilen kurulması planlanan 47 kömürlü termik santralinden hemen vazgeçmelidir.

Türkiye, sorun yaratan bir ülke olmaktan çok çözümün bir parçası olmak için çaba göstermeli, uluslararası işbirliğine gitmeli ve çevre konusunda, denge siyaseti yerine güçlü liderlik politikasını benimsemelidir.