Gökdelenlere PVGU Solar Panel

Gökdelenlerin geniş yüzey alanları ve yüksekliklerinden ötürü gölge almıyor oluşu iyi bir güneşlenme alanı oluşturuyor. Pythagoras firması geliştirdiği şeffaf güneş pilleriyle bina dışlarını enerji santraline dönüştürmeyi amaçlıyor.