Göçerler ve Göçler

Anamas, göçerlerin ve yılkı atlarının ortak yurdudur. Bu coğrafyanın her tarafında patlayan sular gibi göçerlere rastlamak mümkündür.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş