Göbü

Halk bilimi yani folklor toplumun kültür varlıklarının soyut ve somut miras olarak genelini içerir. Kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa; yaşar kimi zaman değişikliğe uğrasa da…