Girit ve Giritliler

giik-3

Prof. Dr. Ergun Laflı; Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM) adına ‘Girit ve Giritliler: Eskiçağ’dan Günümüze Girit Adası ve Girit Toplumları. Tüm Yönleriyle Girit Adası ve Güney Yunanistan‘ başlıklı bir sunum yapacak.

Tarih: 11 Mart 2015 Çarsamba, Saat 14.30’da D.E.U., DESEM’de