Gıdanızı GDO’lu Mu Alırsınız?

Gıda ve yem amaçlı Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) iç ve dış ticaretini, işlenmesini ve kontrol-denetimini düzenleyen 27388 sayılı yönetmeliğin amacı; “insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst düzeyde korunması” olarak tanımlanıyor. Ancak GDO çok yeni ve uzun vadede çeşitli tehdit unsurları içeren bir uygulama olduğundan, dünyanın pek çok ülkesinde teşvik değil kısıtlama ve tüketici reddi ile karşı karşıya.

Buğday Derneği olarak biz GDO ürünlerinin gıda ve yemlerde bulunmasının ülkemiz için bir gereklilik olmadığını düşünüyoruz. Uluslar arası ticaret ve rekabet kanunları gereği bir düzenleme yapılması ihtiyaç ise de, yapılacak mevzuat ve uygulamaların aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekiyor:

1-Tüketiciye bilgiyi ve seçim hakkını tam veren,

2- Denetimin çok güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan,

3- Amaç cümlesindeki konularda olabilecek tehdit unsurlarının tespitini ve engellenmesini keyfiyete bırakmayan

Çıkartılan yönetmelik bu konularda bazı düzenlemeler içerse de bugün kesin bir yasaklamayı sadece bebek gıdalarında yaparak (madde 5,3), herhangi bir ürün üzerinde “gdo’suzdur” ifadesinin kullanımını yasaklayarak (madde 5,8) ve birçok maddede denetim ve GDO mevcudiyeti konusunu yorum ve keyfiyete bırakarak amaç kapsamı dışına çıkmıştır.

Konunun basit bir teknik mevzuat olmadığını, böylesine yaşamsal bir konuda Türk tüketicisi ve kamuoyunun talep ve seçimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca tüm dünyada tartışmalı olan böyle bir teknolojinin ürünlerinin ülkemizde yasallaşması ancak tanımlı gerekçeler ve kontrol mekanizmaları doğrultusunda gündeme gelmeliydi.

Buğday Derneği, bu denli hassas ve yaşamsal bir konunun uluslararası mevzuatının ve uygulama örneklerinin incelenmesi, Türkiye koşullarında ihtiyaç olan mevzuatın tartışılması adına diğer paydaşlar ile birlikte gerekli adımları atıyor ve atmaya devam edecek.

İletişim: Gizem Altın Nance, Buğday Derneği İletişim Direktörü

0530 391 0326 gizem@bugday.org