Gıda YoksulluğuArtıyor!

gida

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, mevcut tarım ve gıda politikalarının hem gıda enflasyonunu hem de gıda yoksulluğunu arttırdığına dikkat çekti. Çakar, bir basın açıklaması yaparak tüketicinin gıda enflasyonu artışının açık ara önde gittiğine işaret etti.

Basın açıklaması şöyle:

“Ekim 2014’deki gıda fiyat artışları Ekim 2013’deki gıda fiyat artışları ile karşılaştırıldığında, elliden fazla gıda maddesindeki son bir yıllık gıda artışlarının asgari ücretli işçiler, emekli işçiler, emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaş artışlarının çok üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre, son bir yıllık süre içerisinde tüketicilerin ezici çoğunluğunun gıdada satın alma güçleri düşmüş ve gıdada yoksullaşmışlardır.

Ekim 2014’de Ekim 2013’e göre, çalışan asgari ücretli bir işçinin maaş artış oranı yüzde 10,9, emekli işçinin yüzde 9.16, emekli memurun yüzde 11.77, emekli öğretmenin yüzde 9.31 iken, elliden fazla gıda maddesinin fiyat artış oranları ise yüzde 11,8 ile yüzde 108,3 arasında değişmektedir. 27  gıda maddesinin fiyatı yüzde 11,8 ile yüzde 20 oranında artmış, 21 gıda maddesinin fiyatı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında artmış, 2 gıda maddesinin fiyatı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artmış, bir gıda maddesinin fiyatı ise yüzde 100’ün üzerinde artmıştır.

Tüketiciler olarak Hükümete sesleniyoruz: Gıdada kronikleşen fiyat artışlarının nedeninin mevcut tarım ve gıda politikalarının yanlışlığından kaynaklandığı apaçık ortadadır. Tüketici haklarına ve halk yararına uygun tarım ve gıda politikaları acilen uygulamaya konulmalıdır. Gıdada tüketicilerin satın alma gücünü artıracak önlemleri acilen almanızı öneriyor ve bekliyoruz.”