Gezegeni Kurtarmak İçin Son İki Hafta

WWF-Türkiye, konferansa katılacak Türk heyetinden, ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar çerçevesinde küresel anlaşmaya taraf olmasını bekliyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarı olan yeşil ekonomiye geçiş için gelişmekte olan ülkelere sağlanacak fon ve teknoloji transferinden Türkiye’nin de yararlanmasının sağlanması Kopenhag müzakerelerinden beklenen en önemli sonuçlardan biri. WWF-Türkiye, buna karşılık Türkiye’nin 2020 yılına kadar hiç bir değişiklik yapılmadığı takdirde ulaşacağı tahmin edilen emisyon seviyesini %30 düşürmeyi taahhüt etmesini bekliyor. Türkiye’nin müzakere sürecine etkin bir biçimde katılarak, gelişmiş ülkelere küresel emisyonların 2050 yılında 1990 seviyesine göre %80 azaltılması için somut adımlar atmaları yönünde baskı yapması gerektiği WWF-Türkiye tarafından vurgulanıyor.

Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bugünden iklim değişikliğine uyumunu sağlamak için somut adımlar atması şart. WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Müzakereler sonucunda, Türkiye’nin de; gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağlayacağı fondan yararlanması gerektiğini, bu fonun iklim değişikliği uyum stratejisinin etkin uygulamasında kullanılmasının şart olduğunu,” belirtti.

Kopenhag’a giden yolda, özellikle gelişmiş ülkelerin beklentileri düşürmeye yönelik adımlarının, özellikle sivil toplum örgütlerince düzenlenen kampanyalarla oluşturulan küresel iradeye yenik düşeceğini belirten WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Kyoto süreciyle başlayan ve Kopenhag süreciyle zirveye ulaşan beklentiler, Kopenhag’dan olumsuz sonuç alınması halinde bile azalmayacaktır. Gezegenin geleceği için adil, kararlı ve yasal bağlayacılığı bulunan uluslararası bir anlaşma yaşamsal bir zorunluluktur. İşin kilit noktası siyasi iradedir ve bu saniyelerle ölçülebilecek kadar kısa bir zamanda da ortaya çıkarılabilir.” dedi.

WWF-Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede adil, kararlı ve yasal bağlayıcılığı bulunan bir sözleşmeye ihtiyaç olduğunu düşünen herkesi www.wwf.org.tr adresinden yürütülen “Dünyayı Seç:7 Aralık’ta Çözüm Kopenhag’da Gözüm” kampanyasına katılmaya çağırıyor.