Gerze, Kömürü Yendi!

eylempankart

Anadolu Grubu’nun kömürlü termik santral planına karşı 5 yıldır hukuk mücadelesi veren, iki buçuk yıldır da santral sahası önünde nöbet tutan Gerzeliler, bugün güzel bir haber aldı: Anadolu Grubu’nun Sinop’un Gerze İlçesi’ne kurmak istediği kömürlü termik santral projesinin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirkete iade edildi.

Anadolu Grubu’nun hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’nu 4. kez şirkete iade eden Bakanlık, hem proje sahası içinde hem de yakın çevrede orman alanı bulunması nedeniyle ÇED sürecinin yeniden başlatılmasını uygun görmedi. 100 dönüm orman arazisi içerisinde yer alan proje, 4. kez bu sebeple iade ediliyor. Bu son karardan sonra sürecin artık devam etmeyeceği ön görülüyor.

Dünyanın en başarılı direnişlerinden

Gerze direnişi, Amerika’nın en önemli çevre kuruluşlarından Sierra Club tarafından 2012 yılının en başarılı direnişlerinden biri seçilmişti.

Greenpeace’in Gerze’lilere destek için başlattığı, kimkorkar.org sitesi üzerinden yürüyen ‘Kim Korkar Anadolu Grubu’ndan?’ kampanyasına 150 bine yakın insan imzalarıyla destek verdi. Greenpeace ayrıca konuyla ilgili olarak son 2 yılda biri Anadolu Grubu’nun İstanbul’daki binasında, diğeri de Bozdoğan Kemeri’nde olmak üzere iki büyük eylem gerçekleştirdi.

Bu karar, benzer kararların da yolunu açsın

Bugün aldığımız haber, hem Gerze halkı, hem Türkiye’nin dört bir yanındaki sayısız yerel mücadele, hem de tüm Türkiye adına mutluluk verici. Gerze’deki direnişin en önemli özelliği, 7’den 70’e herkesin aynı kararlılıkla 5 senedir yılmadan mücadele etmesi. Sadece yaşam alanlarını savunduklarını için haklarında onlarca dava açılmıştı. Tüm bunlara rağmen, yaşadıkları toprakları korumak adına sürdürdükleri kararlı ve korkusuz mücadeleyi sonunda kazandılar. Proje yapılması planlanan sahanın 100 dönümü orman arazisi. ÇED raporunun iade edilmesinin sebebi de bu sahada ithal kömüre dayalı bir santral kurulamayacak olması. Anadolu Grubu, artık Gerze halkının istemediği ve orman arazisini yok edecek bu santral için tekrar süreç başlatmamalı ve enerji yatırımlarını temiz enerji kaynaklarına yönlendirmeli.

Türkiye’nin farklı yerlerinde halen 80’nin üzerinde kömürlü termik santral planı var. Bu kararın, diğer projelerin ÇED raporu değerlendirmelerine de örnek olmasını diliyoruz. Çünkü temiz kömürlü termik santral diye bir şey yok ve nerede olursa olsun halk sağlığını ve iklimi tehdit ediyor.