Gaziantep’ten Kopenhag’a Mesaj

WWF-Türkiye tarafından Kasım ayı içinde Konya, Aydın ve Antalya’da yapılan iklim değişikliği konulu yuvarlak masa toplantılarının dördüncüsü, 8 Aralık’ta Gaziantep’te gerçekleştirildi. Türkiye’nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan, tarımsal üretimde fıstık, zeytin, nohut, mercimek gibi yöreye özgü türlerin yetiştiriciliğinde ön sıralarda yer alan Gaziantep’in iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği ve alınabilecek önlemlerin tartışıldığı toplantıya merkezi ve yerel yöneticiler, akademik ve yerel sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

WWF-Türkiye’nin Dünya Bankası desteğiyle yürüttüğü “Kopenhag’a Doğru Türkiye Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Gaziantep’te İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, bölgedeki tarım uygulamalarının modernleştirilmesi, ormansızlaşmanın azaltılması ve gen kaynağı bölgede yer alan nohut, mercimek, fıstık gibi ürünlerin korunmasının önemi üzerinde duruldu. Türkiye’nin önemli ürünlerinden antep fıstığı tarımının iklim değişikliğinin şiddetlendireceği kuraklıktan etkilenmesiyle bölgenin sosyoekonomisinin zarar görebileceği, oysa devlet teşvikleriyle ve modern sulama sistemleriyle tarımsal verimin artırılabileceği belirtildi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “İklim değişikliğiyle mücadele hepimizin ortak sorunu. Bu konuda hiç kimse muaf tutulamaz. Hiçbir ülke, grup ya da bölge iklim değişikliğine karşı bağışıklık sahibi değil. Bu yüzden, kamu sektörü, özel sektör ve bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimleri ortak bilinç geliştirerek acilen harekete geçmeli,” dedi.

“Dünya liderlerinin bugün Kopenhag’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı çerçevesinde tartıştıkları konuların, ülkemiz ve Gaziantep açısından da önemli sonuçları olacak; somut emisyon azaltım hedefleri olan adil ve yasal bağlayıcılığa sahip küresel anlaşmanın oluşması ülkemiz açısından çok önemlidir. Gelişmekte olan ülkelere sağlanması beklenen teknoloji ve fon transferi konusunda hükümetin baskı yapması ve hakkı olanı talep etmesi, iklim değişikliğinden ve kuraklıktan etkilenecek Gaziantep gibi bölgelerimiz açısından yaşamsal öneme sahip.”

WWF-Türkiye Çevre Koruma Direktörü Dr Sedat Kalem “Gaziantep’in iklim değişikliği eylem planı hazırlanmalı. Bu başta antep fıstığı olmak üzere tüm tarımsal ürünlerde verimliliğin artması ve kuraklıkla mücadele için şart. Tarım sektörünün dışında ülkemizin önemli bir sanayi kenti olan Gaziantep’te başta enerji verimliliği olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sanayi sektörü açısından öncelikli ve samimi olarak ele alınmalı,” dedi.