Gaziantep’in Altı – Üstü Kültür

Gaziantep yer üstündeki kültürel değerlerine sahip çıkarken yeraltı yapılarını da unutmadı. Obruk Mağara Araştırma Grubu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlayan araştırmalar bir raporda toplandı.

Rapor ve yapılan çalışmalar 14 Mart’ta açılışı yapılacak bir fotoğraf sergisiyle paylaşılacak. Gaziantep’teki sergi Prof. Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ve 21 Mart’a kadar görülebilecek. Sergi mekânının en önemli özelliklerinden biri ise mağara ve kuyularıyla raporda yer verilen yapılardan olması.

‘Gaziantep Yeraltı Yapıları Envanteri 2012 Raporu’nda toplam 46 yeraltı yapısında yapılan belgeleme, haritalama ve envanter bilgileri yer alıyor. Tespit edilen tüm yeraltı yapıları ayrıca yüzey haritası üzerine işlendi ve yayımlanan raporun arka sayfasında yerini aldı.

Projenin amaçlarından biri, bir kısmı tarihi değere sahip olan ve her geçen gün yok olan livas, kastel, mağara, depo, işlik, atölye ve tünel gibi yeraltı yapılarının tespit edilerek, yüzeyde bulunan diğer yapılarla bütünlük içinde değerlendirilmesini sağlamak.

Gaziantep’in üzerinde oluştuğu kumlu ve killi kireçtaşına oyulmuş yüzlerce yeraltı yapısına sahip olduğu biliniyor. Bu yapıların bir kısmı depo, diğer bazı yapılar ise iplik atölyesi olarak günümüzde de kullanılıyor. Öte yandan çok büyük ve karmaşık bir sistem oluşturmasına karşın, tahribatlar sonucu ancak ufak bir kısmı araştırılabilen yeraltı su yapıları da bu projenin önemli bir parçası.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile tamamlanan ‘Kültür Yolu Projesi’nin ardından kentte yaşanan değişim büyük yankı uyandırmıştı. Kültürel mirasın korunarak yeniden işlevlendirilmesi, tarihi kent merkezinin modern kentte bağlantısının sağlanması, müze örneklerinin çoğalması, tüm bu gelişmelerle Antep’in sürdürülebilir kültür turizmine örnek oluşturması, tarihi çarşılarda, hanlarda ekonominin canlanması, Gaziantep’te yaşanan değişimi hızlıca düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenler. Yeraltı yapılarının, yüzeydeki kültür mirasıyla bütünleşmesi, koruma ve işlevlendirme süreçlerinin birlikte yönetilmesiyle, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in ‘Altı – Üstü Kültür’ yaklaşımı Antep’te hayata geçmiş olacak.