Eski Olympos Kenti (Musa Dağı)

olympos5

Olympos kenti, mimari dokusuyla Helenistik Dönem’e dayanan bu dağ yerleşimi 14 hektarlık yerleşim alanıyla, Phaselis’ten sonra Doğu Likya Bölgesi’nin en büyük kentidir.

olympos1

Tamamen surlarla çevrili olan bu kent, Roma Dönemi’nde önemini yitirinceye kadar Çıralı Sahili’nin güneyinde konumlanan Olympos (Korykos) liman kentini ve yöredeki pek çok başka yerleşimleri kontrolü altında tutmaktaydı. Antik bilgilerin yeniden değerlendirilerek yörenin coğrafyasıyla ilişkilendirilmesiyle, bu dağ yerleşiminin asıl Olympos kenti olduğu ve ismini Hadrianus Dönemi’nde 4,5 km uzaklıktaki liman yerleşimine devrettiği kesinlik kazanmıştır.

olympos3

Kente, Adrasan’dan Akçabelen Deresi’ni takip ederek veya Çıralı’dan, Korkykos / Olympos Liman Yerleşimi’nin Güney Netropolü yakınlarında Akçay’a dökülen Çillidere’yi izleyerek patika yolla ulaşılır.

olympos4

Yolun birçok yerde duvarlarla desteklenmiş olması, her iki güzergâhın Antik Dönem’de de kullanıldığını göstermektedir. Yolların ikisi de Yaylalık Mevkii’nde buluşur. Güzel esinti alan bu yayla iki-üç nesil öncesine kadar tarım alanı olarak kullanılmıştır. Burada, yaz aylarında azalan iki su kaynağı bulunmaktadır. Antik Olympos Kenti, Yaylalık’ın doğu sırtında kayalık bir alan üzerine 750 metre yükseltide kurulmuştur.

Yazı: Prof. Dr. Mustafa Adak, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş