Enerjide ‘Güneş Patlaması’

Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı artıyor. Damdaki panellerin ürettiği enerji şebeke elektriğinden daha ucuza mal oluyor.

Almanya 2012 yılında güneş enerjisi kullanımında yeni bir rekor daha kırdı. Alman Güneş Endüstrisi Birliği’nin (BSW) verilerine göre geçen yıl 1,3 milyon güneş enerjisi tesisatı sayesinde sekiz milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı. Böylece güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı bir yılda yüzde 45 oranında artmış oldu.

BSW Birlik Başkanı Carsten Körnig, Almanya’nın güneş enerjisine verdiği ağırlığın meyvelerini toplamaya başladığını, güneşin enerji üretimindeki payının üç yılda dört kat arttığını, aynı zaman zarfında güneş enerjisi tesisatı maliyetinin de yarı yarıya azaldığını söyledi.

Güneş Endüstrisi Birliği Başkanı, 2013 yılında branşlarını yeni trendlerin beklediğini ve güneşten kazanılan enerjinin akülerde depolanması ve modern enerji yönetimi sistemleri sayesinde yeşil enerjiden daha fazla verim alınacağını dile getirdi. Körnig, özel güneş tesisatıyla kazanılan elektriğin artık enerji şirketlerinden alınan elektrikten ucuza geldiğini ve foto voltaj teknolojisinin Almanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde beşini karşıladığını sözlerine ekledi.