Enerji [D]evrimi Raporu Yayımlandı

Greenpeace; Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve nükleere ihtiyacı olmadığını ortaya koyan yeni Enerji [D]evrimi raporunu yayımladı. Greenpeace’nin, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi ile ortaklaşa hazırladığı ve Kemal Derviş’in önsözü ile sunulan rapor, Türkiye’nin 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimini yaklaşık iki katına çıkarabileceği bir yol haritası sunuyor.

Raporun anahtar bulguları:

– Enerji [D]evrimi senaryosu benimsenirse 2023’te Türkiye’nin elektrik üretim maliyeti şu anki plandan daha ucuz olacak.

– Enerji [D]evrimi, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden dolayı nihai  enerji talebinin % 25 oranında artmasını öngörürken artışın referans senaryodan, enerji verimliliği uygulamalarıyla % 35 düşük olacağını ortaya koyuyor. Bu talep, bir tane yeni kömürlü termik veya nükleer santrale ihtiyaç duyulmadan karşılanabiliyor.

– Türkiye gelecek 10 yılda (2025) yenilenebilir enerji üretimini iki katına, yani % 51 oranına yükseltebilir.

Raporda 2023 hedefi ve 2050’ye giden yolda şu anda izlenilen yol ile Türkiye’nin gelişen dünyada liderlik edebilmek için izleyebileceği yol, maliyetler, yatırım tutarları, istihdam olanakları gibi çeşitli ekonomik göstergeler baz alınarak karşılaştırılıyor. Enerji [D]evrimi senaryosu izlenirse, referans senaryoya göre, 40 binden fazla yeni iş imkânı sağlanabilir. Kömürlü termik ve nükleer santrallerin yakıtları çoğunlukla yurtdışından gelirken, yenilenebilir enerji santralleri enerji bağımsızlığı sağlıyor. Türkiye, kirli ve tehlikeli enerji yatırımlarından vazgeçerek, temiz, daha güvenli ve bağımsız bir yol izleyebilir.

10 yıldır fark yaratıyor

Greenpeace’nin, geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği, Almanya, Çin ve Amerika için hazırladığı Enerji [D]evrimi Senaryosu, son 10 yılda yenilenebilir enerjilerin gelişimini analiz etmek konusunda Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) ve Dünya Bankası’ndan daha gerçekçi projeksiyonlar kaydetti. Bu kez Türkiye için hazırlanan rapor, şu an izlenen yolu referans senaryosu olarak ele alıyor ve Enerji [D]evrimi senaryosu olarak nitelendirilen önerileri aynı ekonomik etmenler, aynı GSYİH ve nüfus artış öngüleri çerçevesinde karşılaştırıyor.

Türkiye’nin, kömürlü termik santrallere ve nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığını bu rapor ile ispatlıyor. Greenpeace, 2050 yılında öngörülen enerji talebini kayıpsız karşılayacak, enerji bağımsızlığını teşvik eden, yatırımcılara çevreyi kirletmeyen, sağlık sorunları yaratmayan ve tehlike arz etmeyen temiz seçenekler sunan yeni bir yol planı hazırladı. Yenilenebilir enerji bilim kurgu değil, Çin’de Almanya’da, Amerika’da, İskandinavya’da ve Japonya’da şu anda Türkiye’de uygulanılabilir modeller bulunuyor. Yenilenebilir enerji, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için en doğru teknolojidir.