Ellek

Sözünde durmayan, dönek.

Cümle İçinde Kullanılışı: Verdiği sözde hiç bir zaman durmaz bu ellek adam.