EKVAM’dan, Anadolu Roma Dönemi Heykeltıraşlık Sanatı Seminerleri

ege-4

Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), 11 Kasım – 15 Aralık 2014 tarihleri arasında toplam altı adet arkeolojik seminer etkinliği düzenleyecektir. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bu konferansların ana başlığı ‘Anadolu Roma Dönemi Heykeltıraşlık Sanatı Seminerleri’dir.

Bu seminerlerin başlıca amacı Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında hazırlanmakta olan ve müze izinleri ile çalışılan, Roma Dönemi heykeltıraşlık sanatı konusundaki lisansüstü tez çalışmalarının bilimsel bir dizin içinde tartışılmaya açılmasıdır. Bu tez çalışmaları Anadolu’nun güneyinde bulunan müzelerin Roma Dönemi heykel koleksiyonlarının değerlendirilmesinde yoğunlaşmıştır.

Son yıllarda Anadolu’nun özellikle Roma Dönemi taş heykeltıraşlık sanatı mercek altına alınmaya başlandı. Bu konudaki ilk iki etkinlik İtalya Lecce’de Mayıs 2007’de toplanıp, ABD’de 2011’de Prof. Francesco D’andrıa ve Ilaria Romeo editörlüğünce yayımlanan heykel sempozyumu ile Ekim 2013’de Selçuk’ta toplanan ve Dr. Maria Aurenhammer tarafından organize edilen İkinci Anadolu Roma Dönemi Heykeltıraşlık Sanatı Sempozyumu idi.

Bu konudaki üçüncü ve son toplantı ise 9 – 10 Ekim 2014 tarihlerinde Fransa’nın Besançon Kenti’nde bulunan Université de Franche – Comté’deki ‘Institut des sciences et techniques de l’Antiquité’ adlı kurumda Sophie Montel organizatörlüğünde düzenlendi. İzmir Roma Heykeltıraşlığı Seminerleri daha önceki bu üç toplantının devamı niteliği taşımaktadır.

DEÜ, Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM)

Anadolu Roma Dönemi Heykeltıraşlık Sanatı Seminerleri, İzmir Fransız Kültür Merkezi

11 Kasım 2014, Pazartesi, saat 18.30: Dr. Evrim Güven (Lyon III-Bilkent), Antiocheia (Antakya) Stelleri. Saat 19.30: Sevinç Güven (DEÜ), İzmir Arkeoloji Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri Kataloğu I: Kadın Heykelleri ve Heykelcikleri.

27 Kasım 2014, Perşembe, saat 18.30: Arkeolog Emel Torum (DEÜ), Tarsus Müzesi

Heykeltıraşlık Eserleri.

1 Aralık 2014, Pazartesi, saat 18.30: Arkeolog Meltem Kaymak (DEÜ), Şanlıurfa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri.

15 Aralık 2014, Pazartesi, saat 18.30: Arkeolog Sevgi Çay (DEÜ), Mardin

Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri. Saat 19.30: Arkeolog Gülistan Yavuz (DEÜ), Anamur Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri.

İletişim: Prof. Dr. Ergün Laflı; ergun.lafli@deu.edu.tr; (0539) 577 07 33; (0232) 301 87 21.