‘Ekotasarım’ YEM Yayın’dan Çıktı

Yerküremizin sürdürülebilir bir geleceği olabilmesi için mevcut mimarlık anlayışımızı ve tasarım yaklaşımımızı kökten değiştirmemiz gerektiğini nedenleriyle birlikte ortaya koyan, kapsamlı ve öğretici bir ekolojik tasarım rehberi olan ‘Ekotasarım’ yayımlandı.

Yerküremizin sürdürülebilir bir geleceği olabilmesi için mevcut mimarlık anlayışımızı ve tasarım yaklaşımımızı kökten değiştirmemiz gerektiğini nedenleriyle birlikte ortaya koyan, kapsamlı ve öğretici bir ekolojik tasarım rehberi olan ‘Ekotasarım’ YEM Yayın tarafından yayımlandı.

ekotasarim kitabi

Binalardan ev ürünlerine kadar her tasarım nesnesine, çevreye etki eden potansiyel bir atık olarak bakabiliriz. Ken Yeang’in kitabı Ekotasarım, tasarımlarımızın doğal çevreyle uyumlu ve kusursuz şekilde bütünleşmesi gerektiğini savunarak, bu ideali gerçekleştirmenin yollarını gösteriyor. Son kertede amaç, çevreyi olumlu yönde etkileyecek ürünler tasarlamaktır.

Kitap, sürdürülebilir yeşil binalar ve ürünlerin tasarımı, yapımı ve kullanımı üzerine, çok sayıda görsel eşliğinde, takip edilmesi kolay ilkeler sunuyor. Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarını olabildiğince az tüketen, yeşil malzemelerle inşa edilmiş, yapım aşamasında arazinin ekolojisi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmiş ve en sonunda kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ekosistemlerle kusursuzca yeniden bütünleşmek üzere sökülebilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir biçimde tasarlanmış bir yapılı çevreyi amaçlıyor.

Ekotasarım kitabı, ekolojistlerin ekosistem kavramına vurgu yaparak, bu kavramın planlama ve tasarıma nasıl katkı yapabileceğini de gösterir. Kuramsal çalışmalarıyla bu konuda çözüm önerileri sunan dünyanın önde gelen birkaç düşünüründen biri olan yazarın bu kitabı, mimarlık ve tasarım öğrencilerinin yanı sıra, kendi çalışmalarında yeşil fikirleri hayata geçirmek isteyen uygulamacıların da yararlanabileceği kuramsal ve pratik bilgiler içeren bir kaynak.

Kitap, günümüzün enerji tüketimi yüksek, müsrif ve çevre düşmanı ekonomisini ekolojiye dayalı ve sürdürülebilir hale getirmek isteyen herkes için bir rehber niteliği taşıyor.