‘Ekmeğini İsraf Etme’

Toprak Mahsulleri Ofisi, ekmek israfı konusunda duyarlılık yaratmak için ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nı başlattı.

‘Ekmek İsrafını Önleme’ kampanyası kapsamında israf konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak, israfı üretim ve tüketim aşamalarında önlemek, ekmeğin ihtiyaç kadar alınmasını ve doğru muhafaza edilmesini sağlamak, bayatlayan ekmeklerin değerlendirilme yöntemleri konusunda toplumu bilgilendirmek ve israfın önlenmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor. Aynı zamanda kampanyayla, topluma daha sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla ‘tam buğday ekmeği’ tüketilmesi teşvik ediliyor.

TMO, 2012 yılında Türkiye’de ekmek üretimi ve tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı, israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiği hususlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırdı. Araştırma sonuçları ‘Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması’ adı altında bir kitapta toplandı.

Çalışmada, ekmek israfının boyutları ve israfa etki eden faktörlerin yanında ülkemizdeki ekmek tüketim miktarı, israfın biçimi, oluştuğu yer ve oluşma nedenleri ile halkımızın ekmeğe bakış açışı, tercihleri ve ayrıca ekmek tüketimiyle ilgili tutum ve davranış biçimleri ortaya konulmaya çalışılıyor. Bu bağlamda ekmeğin üretildiği ve tüketildiği mekânlar araştırma kapsamına alınmış, ekmek tüketimiyle ilgili tüm kesimlerin tutum ve görüşleri araştırma kapsamına alınarak konu bütün açılardan incelenmiş.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de:

Ekmek üretimi; günde 25.295 ton, yılda 9,2 milyon ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet.

Ekmek tüketimi; günde 23.809 ton, yılda 8,7 milyon ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 95 milyon, yılda 35 milyar adet.

Ekmek israfı; günde 1.486 ton, yılda 542 bin ton, 250 gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar adet.

Üretilen toplam ekmeğin % 5,9’u israf edilmekte.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler ile ‘Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması’ ve ‘Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri’ kitaplarına, www.ekmekisrafetme.com internet adresinden ulaşılabilir.