Eğirdir Gölü’nü Sürdürülebilir Tarım Koruyor

WWF-Türkiye’nin Siemens Ev Aletleri’yle Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü ve doğal içme suyu havzası olan Eğirdir Gölü’nü korumak için yürüttüğü Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi’nin ikinci aşamasında tarımsal kirlilikle mücadele ediliyor.

Eğirdir Gölü ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölü ve doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Ancak, çevresindeki tarımsal faaliyetlerde aşırı miktarda kimyasal ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle Eğirdir Gölü tehdit altında. Bu sorundan yola çıkarak Siemens Ev Aletleri’nin desteklediği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü projenin ikinci aşamasında bölgedeki en önemli ekonomik faaliyet olan elma üretiminde sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması amaçlanıyor. Böylece, Eğirdir Gölü’ne ulaşan tarımsal kirliliğin azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen pilot köy olan Esinyurt Köyü’nde doğru ilaçlama ve sulama takvimlerinin oluşturulması için ilaç hazırlama ünitesi kuruldu. 500 dekarlık alanda pilot uygulamalar, çiftçi, kadın ve çocuklara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Ayrıca tarımsal ilaç kullanımını ihtiyaç duyulduğu kadar azaltmak için Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Hava Tahmin Sistemi kurulması ve elma iç kurduyla mücadele için Biyo – teknik Mücadele Yöntemleri’nin yaygınlaştırılması da projenin ikinci aşamasının hedefleri arasında yer alıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak projeyle ilgili “Siemens Ev Aletleriyle Eğirdir Gölü’nü koruma vizyonuyla yürüttüğümüz projenin ilk aşamasında tarım, turizm ve balıkçılık sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdik. Şimdi ise Göl’ü tehdit eden en büyük sebep olan zirai ilaç kullanımının azaltılmasına odaklandık. Pilot çalışmaların yaygınlaştırılması ile göl havzasındaki kirliliğin % 40’ı aşan oranlarda azaltılması mümkün” diyerek görüşlerini dile getiriyor.

Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya ise “Eğirdir Gölü’ndeki sorun sadece suyun kirlenmesi değil, kirlenmeye bağlı olarak sosyoekonomik dengelerin bozulması ve yöre halkının tarım, turizm ve balıkçılık kaynaklı gelirlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalması. Bu sebeple Eğirdir’deki kirlenmenin küçümsenmeyecek bir çevre sorunu olduğunu düşünüyor ve WWF-Türkiye ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk vizyonumuzla bölgede iyi tarım uygulamalarını yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş