‘Efemçukuru Altın Madeni Kirletme Kapasitesini Artırıyor!’

Elele Hareketi, İzmir için yaşamsal risk yaratan Efemçukuru Altın Madeni’nin kapanması için mücadelesini sürdürüyor. İzmir için yaşamsal risk yaratan Efemçukuru altın madeninin kapanması için mücadelesini sürdüren Elele Hareketi, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Efemçukuru, İzmir’in içme suyunun yaklaşık % 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı Koruma Alanı sınırında, yaklaşık 200 bin kişinin içme suyunu karşılamak için planlanan ve yapımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen, geçtiğimiz günlerde projesi revize edilen Çamlı Barajı’na su sağlayacak derelerin mutlak koruma alanı içinde yer alıyor.

İzmir’in arseniksiz tek su havzası olan bölge, aynı zamanda orman alanları, ekolojik üzümleriyle, İzmir’in damı olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla Efemçukuru’nda yaşanacaklar İzmir’i doğrudan etkileyecek. İzmir için yaşamsal öneme sahip bu bölgede yaklaşık 10 yıldan bu yana altın ve gümüş madeni işletilmesi gündemde. Maden işletmesine yönelik yıllardır süren tartışmalarda ve davalarda yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, ‘yörenin kayaç yapısı ve işletmede yapılacak zenginleştirme işlemi sonucunda maden işletmesinin ağır metal kirliliği yaratacağı, böylelikle bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirleneceği, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar göreceği, bölgede uygulanan ekolojik tarımın sona ereceği, kısaca ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açacağı’ kanıtlanmış durumda. Buna rağmen çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk oluşturan altın madeni 2011 Haziranınızdan bu yana faaliyetini sürdürüyor.

Deneme izni mahkemece iptal edildiği halde, maden çalışmasını sürdürüyor. Bu haliyle yarattığı riskler yetmiyormuş gibi şimdi de madene kapasitesini artıran ÇED olumlu kararı verildi.

Elele Hareketi, İzmir’in sağlığını, geleceğini, yaşamını korumak için, yaklaşık on yıldan bu yana bu faaliyete karşı bilimsel, toplumsal ve hukuksal çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 1 Haziran 2011 tarihli deneme iznini mahkemeden iptal ettirdi. Şimdi de kapasite artırımı ÇED İzninin iptali için dava açtı.

Tehlike çok büyük. Efemçukuru konusunda ya İzmir’in suyunun korunmasından ya da Altıncı şirketin çıkarlarından yana olmalı.

Elele Hareketi, İzmir için yaşamsal risk yaratan maden kapanıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini, yaşamın korunmasından yana olan herkesi yanlarında görmek istediğini belirtiyor.