Dünyada Dakikada 10 Hektar Alan, Arazi Bozunumuna Uğruyor

tema

TEMA Vakfı her yıl düzenlediği Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında erozyon ve toprak bozunumunun doğal varlıklar üzerindeki olumsuz etkisini hatırlattı

Anakaraların her yıl 24 milyar ton verimli üst toprak kaybına uğradığına dikkat çeken TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası’nın 2013 temasını ‘Gönüllülük’ olarak belirleyerek, erozyonla mücadele için gönüllü olun çağrısı yaptı

TEMA Vakfı 11 – 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında doğal varlıkların korunmasına yönelik harekete geçme çağrısında bulundu. Erozyonla mücadelenin devlet politikalarındaki gerekliliğinin altını çizdi. Hafta boyunca, TEMA Vakfı temsilcileri ve gönüllü sorumluları tarafından ülke genelinde Toprağa Saygı Yürüyüşleri düzenlenecek. Erozyonla mücadelede gönüllü faaliyetlerinin önemi vurgulanarak, verimli topraklar, yaşam veren su ve temiz bir hava için gönüllü olun çağrısı yapılacak.

Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, geçen yasama döneminde hazırlanan kanun tasarısına değinerek, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun ‘verimli tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin hükümlerinin, Kanun ve Tüzük kapsamından çıkarılarak, düzenlenecek bir yönetmeliğe bırakılması’ konusuna dikkat çekti. Ataç; yapılmak istenenin tam tersine, mevcut kanunun amaç dışı kullanımla ilgili hükümlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının kanundan çıkarıp yönetmeliklere bırakılmasının verimli araziler üzerinde risk oluşturacağını söyledi.

Dünya İzleme Enstitüsü’nün öngörülerine göre, anakaralar her yıl 24 milyar ton verimli üst toprak kaybetmektedir. Dakikada 10 hektar alan arazi bozunumuna uğramaktadır. Toprak bozunumuna etki eden ana etmenlerin başında su ve rüzgâr erozyonu gelmektedir.

topraga saygi

– Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) verilerine göre dünya genelinde her yıl 1,5 milyar insan toprak bozunumundan etkilenmektedir.

– FAO verilerine göre dünyadaki orman varlığı her yıl ortalama 13 milyon hektar alan azalmaktadır.

Türkiye’deki verilere baktığımızda:

– Toplam kara yüzeyinin % 86’sı erozyonla karşı karşıyadır.

– Tarım arazilerinin dörtte üçünde erozyon yaşanmaktadır.

– Son 20 yılda, esasen yeterli olmayan tarım arazisi miktarı 4 milyon hektar, yani toplam buğday ekim alanının yarısı kadar azalmıştır.

– Yalnızca 2010-2011 arasında arazi miktarı 1 milyon hektar azalmıştır.

Verimli topraklar, yaşam veren su ve temiz bir hava için gönüllü olun!

Doğa koruma mücadelesinde gönüllülük odaklı bir halk hareketi olan TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası’nın 2013 temasını ‘gönüllülük’ olarak belirledi. TEMA Vakfı temsilcileri ve gönüllü sorumluları düzenleyecekleri Toprağa Saygı yürüyüşlerinde TEMA Gönüllüsü olun çağrısında bulunacaklar.

Kurulduğu günden bu yana erozyon ve doğal varlıkların korunması mücadelesinin bir halk hareketi olmasını amaçlayan ve önceliği bu mücadelede gönüllü olacak kişilere ulaşmaya veren TEMA Vakfı, bireyleri çevre sorunlarının çözümünde aktif rol almaya davet edecek.

TEMA Vakfı 80 ildeki 477 bin gönüllüsü ile ülke genelinde doğal varlıklarının koruyucusu olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. TEMA Vakfı’nın gönüllü yapılanmasında her yaştan, her meslekten gönüllüye katılım imkânı tanınıyor. Minik TEMA’lar, Yavru TEMA’lar, Genç TEMA lise ve üniversite örgütlenmeleri, Mezun TEMA’lar, İl ve İlçe temsilcilikleriyle yaygın çalışmalar yürütülüyor.

TEMA Vakfı’nın gönüllülük modelinde; TEMA Gönüllüleri, yıl boyunca gerçekleştirdikleri savunuculuk, eğitim, farkındalık ve ağaçlandırma gibi çalışmalarla aktif sorumlu birer yurttaş olarak doğa sorunlarının çözümünde yer almanın yanı sıra bireysel olarak da sosyal ve kişisel bir gelişim fırsatı yakalıyor.

Fotoğraf: Elif Sezginer Verün