Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü

Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, yaşam standartlarımızı iyileştirmede kitabın gücünü fark etmemiz,  kitapları ve yazarlarını desteklememiz için bir fırsattır.

Sosyal gelişimin küresel bir sembolü olarak kitap; kültürü ve eğitimi kötüleyen, diyalog ve hoşgörüyü reddedenleri hedef almaktadır. Son aylarda, okullarda öğrencilere yönelik saldırılara ve kitapların toplu olarak yakılmasına şahit olmaktayız. Bu kapsamda, bizim görevimiz açıktır. Cehalet ve yoksullukla savaşmak, sürdürülebilir toplumlar oluşturmak, barış inşasını güçlendirmek için okuma ve yazmanın tüm şekilleri ile birlikte bilgisayarı, kalemi ve kitapları geliştirmeliyiz.

UNESCO, 2015 sonrası ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemli unsuru olarak cehalet ile savaşmada öncü olmaktadır. Okuma yazma bilgiye açılan kapıdır ve bireysel olarak güçlenme ve kendine saygı için önemlidir. Kitaplar tüm şekilleri ile burada önemli bir rol oynamaktadır. Çoğunlukla kız çocukları ve kadınlardan oluşan 175 milyon genç basit cümleleri bile okuyamamaktadır. UNESCO, okuma yazmayı desteklemek ve kaliteli eğitim ile ulaşılmamışa ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden, özellikle mobil teknolojiden, yaralanacağını taahhüt etmektedir.

Kitaplar ifade özgürlüğü ve bilginin serbest akışı için çok değerli bir platformdur ve tüm toplumlar için günümüzde çok önemlidir. Kültürel değer olarak kitapların geleceği; kültürün kalkınma için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yolları geliştirmedeki rolünden ayrılamaz. Bu yıl 10. yıl dönümü olan ‘Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ aracılığı ile UNESCO, uç gruplar ve gençler arasında okumayı geliştirmeyi araştırmaktadır. Yayıncılık, kitapevleri, kütüphaneler ve okullarda kariyeri geliştirmek amacıyla Uluslararası Yayıncılar Derneği, Uluslararası Kitapçılar Federasyonu ve Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu ile birlikte çalışmaktayız.

2015 Dünya Başkenti olarak belirlenen Güney Kore, Incheon; insanların ve temel sosyal haklardan yoksun olan kesimin okumasını geliştirmek için programın tanınmasıyla yol gösterici olmuştur. Bu belirleme Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü açısından etkili olmuştur ve 2014 yılı Dünya Kitap Başkenti Nijerya Port Harcourt’un katılımı ile birlikte kutlanacaktır.

Incheon ve tüm uluslararası toplum ile birlikte, bilgi ve fikir paylaşımı arzusu ile anlayış, diyalog ve hoşgörüyü teşvik etmek için yaratıcılığın simgesi olan kitapları kutlayalım. Bu UNESCO’nun Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü mesajıdır.

Irina Bokova

UNESCO Genel Direktörü