Doğal Varlıklarımızın Ranta Teslimine Hayır

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’ndan geçerek TBMM‘ye sevk edilen Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı, ülkemizin doğal SİT ve tabiat varlıklarının korunması yetkisini görece bağımsız çalışan Koruma Kurullarından alarak, Bakanlığın bürokratlarından oluşan kurullara devretmektedir.