Doğa ve Kültür İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Dikkat Türkiye!

“Sanayi gelişiyor. Ekonomi büyüyor. Türkiye gelişiyor” gibi tamamen paraya odaklı bir döneme çoktan girmiştik. Gelişmek, medeniyet, uygarlık nedir? Sanayide, ekonomide, yapılaşmada gelişim midir esas olan? Para içinde yüzmek midir?