Dîvemek

1. Söyleyivermek.

2. Haber vermek, haberdar etmek.