Dil Aracılığıyla Kapsayıcı Eğitim

2015 yılı, ‘Uluslararası Anadil Günü’nün kabulünün 15. yıl dönümüne işaret etmektedir. 2015 yılı aynı zamanda, Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın son yılı olduğundan ülkelerin yeni küresel sürdürülebilir kalkınma gündemlerini tanımlayacağı uluslararası toplumlar için dönüm noktasıdır.

ana-2

2015 sonrası gündemin odağı; eğitime erişimin genişletilmesi, eşitlik ve kapsayıcılığın sağlanması, küresel vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma için eğitimin teşvik edilmesi gibi herkes için kaliteli eğitimi geliştirecek öncelikler olmalıdır. Anadilde eğitim, öğrenmeyi kolaylaştırmak, okuma, yazma ve matematik becerilerini güçlendirmek gibi hedeflere ulaşmanın önemli bir parçasıdır. Bunlar dikkate alındığında; eğitim, akademik programların güncellenmesi ve uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasına odaklanmak gerekir.

UNESCO bu hedefleri dünya çapında ileriye taşımakta ve Latin Amerika’da UNICEF işbirliği ile yerel ve yabancı halkı kapsaması için iki dilli kültürlerarası yaklaşım yoluyla kapsayıcı eğitimi geliştirmektedir. Aynı nedenlerden dolayı, Bangkok ve Tayland merkezli UNESCO Asya ve Pasifik Bölgesel Eğitim Bürosu anadili temel alan çok dilli eğitim anlayışı üzerinde çalışmaktadır. Anadil eğitimi, kaliteli öğrenme için bir güçtür, aynı zamanda çok dilliliği güçlendirmek ve hızla değişen toplumlardaki dilsel ve kültürel çeşitliliğe saygılı olmak için önemlidir.

2000 yılından bu yana, herkes için eğitim hedeflerine ulaşmak için büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Bugün, henüz sonuçlandırılmamış olan bu gelişmeyi tamamlamak ve yeni mücadelelerin üstesinden gelmek için önümüze bakmalıyız. Uluslararası Anadil Günü, anadilin önemi için tüm eğitimsel çabaları başlatmak, kaliteli öğrenmeyi artırmak ve ulaşılmayana ulaşmak için hepimiz açısından önemli bir andır. Kadın, erkek ve çocuk tüm bireyler toplum yaşantısında tamamıyla yer almak için donanım sahibi olmalıdır. Bu temel insan hakkıdır ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir etkendir.

Irina Bokova

UNESCO Genel Direktörü