Demirciler Konağı

Demirciler Köyü’nde bulunan konak, geleneksel Osmanlı – Türk evlerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Bağdâdi tarzda, iki katlı olarak inşa edilen yapı, iç sofa planlıdır.