Dağlar Coğrafyası Anamas

Bir teze göre Anamas adı; Luwi dilinde Ana (Wa) – (u) ma, ‘Yamaç Halkı’ öğelerinden türetilmiş olan Anama olduğu düşünülmektedir. Günümüzdeki coğrafyaya bakıldığında bahsi geçen bölge bu tanıma uyuyor.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş