Cumhurbaşkanı Sivil Toplum Kuruluşlarını Korumalı

greenpeace

Halkın katılımını sağlamanın ve devletin projelerini bağımsız olarak denetlemekle görevli olan kurumların korunması gerekliliği gündemdeyken 10 Temmuz 2013 ‘de kabul edilen Torba Yasasının TMMOB’un yetki ve gelirlerinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemesi zamanın ruhuna aykırı olup, tarihin yanlış tarafında bulunuyor.

Yasadaki düzenleme, TMMOB’un doğrudan meslek örgütü olarak faaliyetini ilgilendiriyor. Binlerce mimar, mühendis üyesi olduğu için TMMOB, imar planlarındaki detaylı teknik bilgiye de sahip olan bir meslek örgütü. Bu yasa düzenlemesi; harita, plan, etüt ve projelerin gerekli teknik bilgi ve çevre duyarlılığına sahip olan bir meslek odasının denetiminden geçmesinin önünü kapatıyor. TMMOB’un yetkisizleştirilmesi, TMMOB’un bundan sonraki süreçte hukuka ve gerekli prensiplere uygun olmayan planlama ve projelerine karşı olan hukuk mücadelesini de önemli ölçüde etkileyecek.

Yasa düzenlemesi ile sivil toplumun zayıflatılması

TMMOB, bugüne kadar çevrenin korunması için ve çevre suçlarına karşı mücadele içinde olmuş ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yan yana hareket etmiştir.

Meslek odalarına karşı bir müdahale, sivil toplumun bir bütün olarak mücadelesine ve örgütlenme özgürlüğüne de zarar verecektir. Oysaki sivil toplum; demokrasi, hukuk devleti, ifade özgürlüğü ve diğer tüm temel hak ve özgürlüklerin tanınmasının birincil teminatıdır.

Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler güçlü bir demokrasinin parçasıdır ve ancak demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin güvence altına alınması ile ayakta kalabilirler.

Cumhurbaşkanı’nı bu düzenlemeyi onaylamamaya çağırıyoruz

Mesleki haklar mücadelesinde, kentlerin, kır ve kentlerdeki kamusal alanların korunması için çaba gösteren, çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni etkisiz hale getiren bu Torba Yasa’nın ilgili düzenlemesinin sadece meslek odaları değil ayrıca sivil toplum kuruluşları ve demokrasiyi güçlendiren diğer örgütlere karşı yapılan bir müdahale olacağını düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e güçlü bir demokrasinin simgesinin bağımsız meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olduğunu hatırlatıyor ve kendisini bu kuruluşları korumaya çağırıyoruz.