Cromna

Kurucaşile; Antik Dönem’de Paphlagonia olarak adlandırılan bölgenin sahil şeridinde denize paralel uzanan dağların eteğinde, ‘Cromna’ adı ile bir yerleşim merkezidir.