Colva

“Bazı insanlar gamlıdırlar; bu gamın nereden geldiğini dahi bilmezler. Bazı insanlarda neşelidir, onlarda neden neşeli oldukları bilmezler. Ne kadar solda, sağda bulunanlar, eğri, doğru yolda yürüyenler vardır ki, soldan, sağdan, eğriden, doğrudan haberleri yoktur. Ne kadar ‘ben ve biz’ diyenler vardır ki onlarında ‘ben’ ve ‘biz’den haberi yoktur.”