Çökek

Taşkın ve yağmur sonucunda, suyun akmasından ve çukurlarda biriken suyun buharlaşmasından sonra oluşan kaygan toprak tabakası, tortu.