Çıkatdıramamak

Kim olduğunu hatırlayamamak, tanıyamamak.