Cihangir’in Kalan Son Parkı da Elden Gidiyor!

Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi’ nde bulunanCihangir Parkıarsası, Nuri Demirağ tarafındançocuk parkıolarak kullanılmak üzereşartlı bağıştır. Tapu kayıtlarında bu park yeşil alan ve çocuk parkı olarak tanımlıdır.

Önceki yıllardaalt katları otoparka dönüştürülen ve üstü açık oyun ve dinlenme parkı olarak hizmet veren yapı, yenileme amacıyla İSPARK tarafından tekrar projelendirilmiştir.

Bu proje kapsamında var olan yapı tamamen yıkılmış ve yeni yapı inşaatı başlamıştır.

Ancak İSPARK tarafından yürütülen otopark inşaatının parselin kullanım şartına aykırı unsurlar içerdiği görülmektedir.

Son günlerde, inşaatı devam eden üst katta bir takım yükseltiler, kapalı bina bölümleri dikkat çekmeye başlamıştır. Gerek bu yükseltilerle gerekse de yapılan merdiven çıkışları ile park alanı işgal edilmekte, çocukların ve yaşlıların kullanım alanı yapılaşma ile küçültülmektedir. Ayrıca bu yapılaşma güvenlik açısından da büyük sakıncalar yaratmaktadır.

Tüm bu sakıncaların yanı sıra, tapu kayıtlarında yeşil alan ve park olarak tescil edilen bu alanda devam eden yapılaşmaAnıtlar Kurulu tarafından onaylanan projede yer almamaktadır.

Dolayısıyla İSPARK tarafından yürütülen ve yasal olmayan bu inşaatın acilen durdurulmasını, üst katın yeniden çocuk parkı amacına uygun olarak düzenlenmesini istiyoruz.
 

TALEPLERİMİZ

1- Alanın çocuk parkı olarak kullanılmasını engelleyen inşaatdurdurulduktan sonra,yapılan bina yıkılmalı,

2-Güvenlik nedeniyle, çocuk parkının otoparkla herhangi bir bağlantısının olmaması için, asansör ve merdivenlerin iptali.Park kapısı tek giriş-çıkış noktası olmalı,

3-Parkın kaybedilenyeşil alanları geri verilmeli,

4-Park, her köşesinden çocukların izlenebileceğigüvenli bir yer olmalı,

5-Yükseltilenduvarlar eski yüksekliğine indirilmeli.Park duvar yerine demir parmaklıklarla koruma altına alınmalı,

6-Park giriş kapısının yeniden düzenlenmesi yapılmalı,çünkü bu haliyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nı çağrıştırmaktadır.

CİHANGİR SİVİL İNİSİYATİFİ