ÇEKÜL Gençlik Pul Tasarım Yarışması

Pul Nedir?
Facebook’suz, Twitter’sız, dahası cep telefonsuz bir dönemin en önemli ve değerli haberleşme aracı, mektuba yapıştırılan etikettir. Tabii pulu sadece bir etiket olarak düşünmemek gerek, aynı zamanda yapıldığı dönemi yansıtan ve koleksiyon değeri olan önemli bir belge niteliğindedir.

Ekslibris Nedir?
Kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün grafik çalışmalarıdır. Tıpkı pul gibi koleksiyon değeri olan önemli bir belgedir aynı zamanda.

Pul ve Ekslibris Tasarım Yarışması Konusu Ne Olacak?
ÇEKÜL 20 yıldır ‘Doğa ve Kültürle Varız’ diyor. 20. yılında da Birlikte 20 Yıl temasına vurgu yapıyor. İnsanla, doğayla, kültürle birlikte 20 yıl…

Doğal varlıklarımız; ormanımız, dağımız, taşımız, toprağımız, suyumuz, çiçeğimiz, böceğimiz… Kültürel varlıklarımız; ilkçağlardan günümüze Anadolu coğrafyasında yaşamış uygarlıklardan kalan hanımız, hamamımız, köprümüz, kervansarayımız, geleneksel yaşam kültürümüzün parçası el sanatlarımız, kıyafetlerimiz, çalgılarımız, masallarımız, ninnilerimiz, yemeklerimiz…
 

 
Yarışmaya Nasıl Katılınır?
• Pul ve Ekslibris Tasarım Yarışması herkese açıktır.
• Bir kişi en fazla 2 pul ve/veya ekslibris tasarımı ile katılabilir.
• Pulların ve ekslibrislerin konusu ÇEKÜL’ün çağrıştırdıklarıdır aslında. Ancak 20. yılımız nedeniyle bu çağrışım ‘insanla, kültürle, doğayla birlikte 20 yıl’ şeklinde özetlenebilir.
• Tasarımlar baskıya uygun, en az 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmalı, tasarım
büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir. Tasarlanan pul ölçüleri PTT’nin pul standartları içinde olmalıdır.
• Tasarımlar daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş veya herhangi bir ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
• Tasarımlar 27 Ağustos 2010 tarihine kadar, katılım formu ile birlikte
yarisma@cekulvakfi.org.tre-posta adresine dijital olarak gönderilmelidir.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?
Yarışmaya gönderilen tüm tasarımlar
www.cekulvakfi.org.trweb adresinde 6- 18 Eylül 2010 tarihleri arasında herkese açık oylama ile değerlendirmeye sunulacaktır. Değerlendirme sonucu belirlenecek 3 pul ve ekslibris tasarımı sahiplerine ÇEKÜL Vakfı yayınlarından bir set hediye edilecektir ve bu tasarımlar ÇEKÜL’ ün 20. yıl etkinliklerinde kullanılacaktır. ÇEKÜL Vakfı, yarışmaya katılan tasarımları, ÇEKÜL Vakfı’nın projeleri kapsamında herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.

Pul Tasarım Yarışması hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ÇEKÜL Gençlik Birimi’nden Emine Solak’a ulaşabilir: 0212 249 64 64 / emine.solak@cekulvakfi.org.tr