Çekül Evi’nde Ağaçların Öyküsü Anlatıldı

ÇEKÜL Vakfı’nın geçen yıl başlattığı “Ağaçların Diliyle İstanbul” eğitimine de destek veren İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ünal Akkemik, bu kez dünyanın, bitkilerin ve ağaçların oluşumunu büyüklere aktardı.

Ünal Akkemik, kıtaların depremlerle birleşmesi sırasında hangi ağaç türlerinin nasıl etkilendiğini ve geçirdiği evrim süreci hakkında bilgi verdi. Akkemik, Marmaray kazılarında, Bizans Dönemi Theodosius Limanı’nda çamurun altında kaldığı için günümüze kadar sağlam ulaşan batık gemilerin bulunma sürecine de değindi. Gemilerin meşe, kestane, dişbudak ve ceviz ağaçlarından yapıldığına dikkat çeken Akkemik, Belgrat ormanlarında meşe ve kestane ağaçlarının yoğunluğundan yola çıkarak, gemi kalıntılarının Belgrat ormanlarından kesilen ağaçlardan yapılmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Atatürk Arboretumu Müdürü Dr. Hatice Yılmaz da söyleşinin ikinci bölümünde İstanbul’un simgesel ağaçlarını anlattı. Katılımcılar, çam, ladin, köknar ve özellikle ilkbahar aylarında kenti süsleyen erguvan ağacını yakından tanıdı.