Çekül Anadolu Araştırmaları Seminer Programı Başlıyor

Eminönü – Unkapanı – Beyazıd üçgeninde yer alan tarihi ticaret hanları, tarihi ve ticari kimlikleri ile hala İstanbul’un önemli ticaret bölgelerinden birini oluşturuyor. Kapalıçarşı’yı da içine alan bu bölgede gerçekleşen fiziksel ve sosyo – kültürel değişimler, ticari yaşamında ve fiziksel mekânlarda da kendini gösteriyor. Gülhan Benli, doktora tezine dayanarak vereceği seminerde özellikle Balkapanı Han, Büyük Çorapçı Han, Büyük Çukur Han, Kızıl (Papazoğlu) Han, Küçük Çukur Han, Leblebici Han, Kilit Han, Valide Han, Vezir Han, Büyük Yeni Han, Kalcılar Hanı, Kaşıkçı Han, Kızlarağası Han, Yıldız Han, Zincirli Han örneklerine odaklanarak, bölgede avlulu hanların denetimsiz olarak kullanımından ve yapısal, fiziksel ve sosyo – kültürel farklılaşmalardan kaynaklanan sorunlara ve çözüm önerilerine değinecek.

Gülhan Benli, doktora çalışmasını 2007 yılındaProf. Dr. Reha Günay’ın danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BİMTAŞ A.Ş. Kültürel Miras Yönetimi bölümünde proje yöneticisi olarak çalışıyor.

ÇEKÜL Evi’nde yapılacak seminer, ilgili herkese açık. Seminer, Ekrem Tur Sokak, numara: 8 Beyoğlu adresinde, akşam 18.30’da başlayacak.

ÇEKÜL Anadolu Araştırmalarının 2. ve 3. semineri ise 19 Ekim Salı günü aynı saatte ÇEKÜL Evi’nde yapılacak.

Ahmet Mutlu, ‘Kantarcılar’da Kuveloğlu (Yeni) Han Restorasyon Projesi’, Sena Özeren ise ‘Mimaride Kullanılan Sanatın Tasarımda Oluşturduğu Bellek ve İMÇ Örneği’ konu başlıklarında sunumlarını yapacak.