Çamurdan Flamingolar İçin Ölüm Değil Yaşam Çıkabilir

Doğa Derneği, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi sırasında çıkarılacak çamurun zararları ve çözüm önerileri konusunda bilimsel bir rapor yayınladı. Rapora göre çamur doğru yere dökülürse doğa için bir tehdit olmaktan çıkıp bir fırsata dönüşebilir.

Doğa Derneği, çamurun Gediz Deltası’ndaki Çilazmak Dalyanı gibi doğal karakteri bozulmuş dalyanların onarılması için kullanmayı öneriyor. Aynı çamurun bütün uyarılara ve bilimsel gerçeklere karşın uluslararası öneme sahip Gediz Deltası’na dökülmesi ise başta flamingolar olmak üzere birçok canlının yok olması anlamına geliyor.

Doğa Derneği tarafından hazırlanan ‘Gediz Deltası’nın önemi ve İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ raporuna göre, Gediz Deltası’na dökülmesi planlanan çamurun dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi dalyanların restorasyonu için değerlendirilmesi halinde birçok canlıyı barındıracak yeni alanların oluşturulması mümkün.

Tarama sırasında körfezden çıkarılacak çamur, dalyanlardaki bozulmuş kıyı şeridinin canlılar için yeniden yaratılmasında kullanılabilir. Doğa Derneği’nin raporuna göre, bu amaç için, uzmanlarla birlikte Çilazmak Dalyanı’ndan kuzeye doğru dalyanın onarımı, kıyı adacıklarının ve bataklıklarının yaratılması gibi dünyanın farklı yerlerinde uygulanan çözümler üretmek mümkün.

Konuya ilişkin açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, şunları söyledi: “İzmir’in en doğal hali olan Gediz Deltası ve flamingolar İzmir’in kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, en az Körfez kadar korunmayı ve iyileştirilmeyi hak ediyor. Çıkarılacak çamur, başta Çilazmak Dalyanı olmak üzere, Gediz Deltası’ndaki bozulmuş dalyanların onarılması ve kuşlar için yeni kıyı yaşam alanlarının yaratılması için kullanılmalı. Bu çamuru Gediz Deltası’nda yasalarla korunan bir alana döküp başta flamingolar olmak üzere pek çok canlının evini yok etmek zaten kanunen imkânsız.

Bu çamur, flamingoları yok edecek bir tehdit olmak yerine, dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi binlerce canlıya kaybettikleri yaşam alanlarını geri kazandıracak bir fırsata dönüşebilir.”