Çamurdan Flamingolar İçin Ölüm Değil Yaşam Çıkabilir

Doğa Derneği, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi sırasında çıkarılacak çamurun zararları ve çözüm önerileri konusunda bilimsel bir rapor yayınladı. Rapora göre çamur doğru yere dökülürse doğa için bir tehdit olmaktan çıkıp bir fırsata dönüşebilir.

Doğa Derneği, çamurun Gediz Deltası’ndaki Çilazmak Dalyanı gibi doğal karakteri bozulmuş dalyanların onarılması için kullanmayı öneriyor. Aynı çamurun bütün uyarılara ve bilimsel gerçeklere karşın uluslararası öneme sahip Gediz Deltası’na dökülmesi ise başta flamingolar olmak üzere birçok canlının yok olması anlamına geliyor.

Bilindiği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü proje için devam eden Çevre Etki Değerlendirme Sürecinin kazananı flamingolar olmuştu.

Uluslararası öneme sahip korunan bir sulak alan olarak Gediz Deltasına çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses artığı çamurların dökülemeyeceği gerekçesiyle Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu formatı uygun bulunmadı ve çamurun döküleceği alternatif bir alan bulunması için revizyon istendi.

Gediz Deltası’nın yok olmaması için Doğa Derneği’nin yürüttüğü kampanyaya İzmir halkı da destek vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na deltanın ve deltada yaşayan canlıların yok olmasını istemediklerini belirten mektuplar göndererek destek verdi.

Bütün bu gelişmelere karşın projede flamingoları kurtaracak gerekli değişiklikler ne yazık ki henüz yapılmış değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bilimsel dayanağı olmayan argümanlarla çamuru dökecekleri yeri değiştirmeyeceklerini açıklamış, Doğa Derneği ve deltanın korunması için mücadele edenler ise Kocaoğlu’nun bu açıklamasını endişeyle karşılamıştı.

Oysa Doğa Derneği tarafından hazırlanan ‘Gediz Deltası’nın önemi ve İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ raporuna göre, Gediz Deltası’na dökülmesi planlanan çamurun dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi dalyanların yeniden onarılması için değerlendirildiği takdirde halinde birçok canlıyı barındıracak yeni alanların oluşturulması mümkün.

Tarama sırasında körfezden çıkarılacak çamur, dalyanlardaki bozulmuş kıyı şeridinin canlılar için yeniden yaratılmasında kullanılabilir. Doğa Derneği’nin raporuna göre, bu amaç için, uzmanlarla birlikte Çilazmak Dalyanı’ndan kuzeye doğru dalyanın onarımı, kıyı adacıklarının ve bataklıklarının yaratılması gibi dünyanın farklı yerlerinde uygulanan çözümler üretmek mümkün.

Konuya ilişkin açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, şunları söyledi: “İzmir’in en doğal hali olan Gediz Deltası ve flamingolar İzmir’in kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, en az körfez kadar korunmayı ve iyileştirilmeyi hak ediyor. Çıkarılacak çamur, başta Çilazmak Dalyanı olmak üzere, Gediz deltasındaki bozulmuş dalyanların onarılması ve kuşlar için yeni kıyı yaşam alanlarının yaratılması için kullanılmalı. Bu çamuru Gediz Deltası’nda yasalarla korunan bir alana döküp başta flamingolar olmak üzere pek çok canlının evini yok etmek zaten kanunen imkânsız. Bu çamur, flamingoları yok edecek bir tehdit olmak yerine, dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi binlerce canlıya kaybettikleri yaşam alanlarını geri kazandıracak bir fırsata dönüşebilir.”